Stembevrijding & Coaching

Evert Vos

  • Voor als je meer vrijheid, bezieling en plezier in je leven en werk wilt ervaren.
  • Voor als je meer zichtbaar en hoorbaar wil zijn.
  • Voor als je jezelf krachtig wilt presenteren en geloofwaardig je verhaal wilt doen.
  • Voor als je moedige stappen wilt zetten.
  • Voor als je van baan wilt of moet veranderen .

‘Ik leer weer zelf regie te krijgen in mijn leven. Durf mezelf weer te laten zien en horen. Vrijheid, weg met dat harnas. Nieuwe energie!’. Henk