Stembevrijding & Coaching

Evert Vos

  • Voor als je meer vrijheid, bezieling en plezier in je leven en werk wilt ervaren.
  • Voor als je meer zichtbaar en hoorbaar wil zijn.
  • Voor als je jezelf krachtig wilt presenteren en geloofwaardig je verhaal wilt doen.
  • Voor als je moedige stappen wilt zetten.
  • Voor als je van baan wilt of moet veranderen .

‘Ik merk dat ik nu veel beter mijn ruimte kan nemen, en dat mijn stem krachtiger en vrijer is geworden.’. Ada