Stembevrijding & Coaching

Stembevrijding

Jouw stem is een uniek en zeer persoonlijk instrument dat zicht geeft op jouw binnenwereld. Op wie jij bent en wat er in je leeft. De stem als spreekwoordelijke spiegel van de ziel. Ons stemgeluid zegt vaak zoveel meer dan we met woorden kunnen uitdrukken. Door je stem de ruimte te geven kom je in contact met je vitaliteit en kracht en ontdek je ook wat jou tegenhoudt om je vrijer te uiten en voluit te leven. Daarover gaat stembevrijding.

Stembevrijding gaat niet over je best doen om een mooi liedje te zingen maar over jezelf openen voor wat er oprecht in jou omgaat. Dat laten horen maakt de weg vrij om helemaal jezelf te zijn en jouw eigenheid en waarheid te laten klinken. Jezelf zo laten zien en horen maakt je een vrijer mens.

Stembevrijding verbindt mensen en draagt bij aan meer levenslust en vitaliteit. Daarmee vormt het een waardevolle bijdrage voor het welzijn en de kwaliteit van leven. Voor het individu en de samenleving als geheel.

In de workshops werken we met eenvoudige bewegings- en ademhalingsoefeningen en verkennen onze stem door te improviseren met klanken. De aanpak is laagdrempelig en je hebt geen zangervaring of een geoefende stem nodig om mee te kunnen doen.

Coaching

Als coach en trainer kan ik je ondersteunen bij jouw persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over je loopbaan of over het inzetten van jouw talent. Als je wilt óf moet veranderen van baan. Ik kan je ook op weg helpen om krachtiger in je leven te gaan staan, meer je hart te volgen en het geloof in jezelf en je mogelijkheden te vergroten. En, niet onbelangrijk, om van daaruit moedige stappen te zetten. Je wensen en verlangens ook écht te realiseren. Ervoor gaan.

Ik ondersteun je in de weg van je hoofd naar je hart. Ik heb een sterk geloof in de kracht van ieder mens. Theorie en methodieken zijn nuttig, doen en ervaren zijn meer wezenlijk in mijn manier van werken. Mijn eigen doorleefde ervaringen neem ik daarin mee.

Je kunt bij mij terecht met vragen over persoonlijk leiderschap, empowerment, effectieve communicatie en presentatievaardigheden. Ik heb veel ervaring met professionals in mensgerichte beroepen, managers en startend ondernemers. Zowel met individuen als groepen.

Sinds 2006 lid van beroepsvereniging Noloc. Sinds 2021 gecertificeerd Register Loopbaanprofessional (RL). Einde lidmaatschap miv 2023.

Lidmaatschap van beroepsvereniging LVSC van 2015 t/m 2021.